Constructii civile si industriale

Studii complete de fezabilitate pentru trei Spitale regionale în Iași, Cluj și Craiova (subcontractant) iulie 2017 – septembrie 2019
 
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a sprijini autoritatile romane in pregatirea proiectului privind construirea a trei spitale regionale de urgenta in Iasi, Cluj-Napoca si Craiova.
Obiectivul specific a fost elaborarea unui set complet si actualizat de documente necesare obtinerii aprobarii Comisiei Europene pentru cofinantarea constructiei celor trei spitale regionale din Fondurile ESI, inclusiv:
- Planuri functionale care definesc, printre altele, cerintele detaliate privind spatiul si aranjamentele departamentelor medicale bazate pe nevoile medicale reale si luand in considerare cele mai bune practici internationale;

- Proiecte de arhitectura bazate pe planurile functionale revizuite si studiile preliminare privind amplasamentele reale din Iasi, Cluj-Napoca si Craiova;
- Studii complete de fezabilitate necesare pentru Aplicatiile de finantare din fondurile ESI ;
- Aplicatii de finantare din fonduri SIE.

Implicarea companiei s-a materializat prin elaborarea unor documentatii tehnice si acordarea de sprijin pentru realizarea altor documentatii necesare, fiind responsabila pentru elaborarea:
  • Studiilor geotehnice, hidrogeotehnice (acolo unde a fost cazul),
  • Studiilor topografice,
  • Studiilor de trafic,
  • Studiilor privind impactul asupra mediului si studii climatice,
  • Studii privind eficienta energetica.
Autoritate Contractanta : Banca Europeana de Investitii
Beneficiar : Ministerul Sanatatii
 
 
Servicii de consultanta necesare finalizarii Proiectului ,,Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti” (subcontractant)
august 2013 – august 2015

Obiectivele contractului:
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de reabilitare a aproximativ 100 de scoli si gradinite din Bucuresti.

Sursa de finantare: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, bugetul local
Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti
 

 Constructii civile si industriale


 
Elaborare studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire aferente obiectivului „Centru de afaceri multifunctional Lumina Verde”, Asistenta tehnica (contractant unic)
Proiectare: octombrie 2010 – ianuarie 2011
Asistenta : 18 luni din ianuarie 2014

Obiectivele contractului:
Proiectare si acordarea de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea cu succes a proiectului „Centru de afaceri multifunctional Lumina Verde”.
Obiectivele specifice sunt impartite pe etape :
- Etapa I: Studiul de fezabilitate (inclusiv studiul topografic fara aviz OCPI, studiul geotehnic,
Analiza Cost—Beneficiu, obtinere CU, avize si acorduri impuse in CU,
- Etapa II: PT + CS, DDE, DTAC, Studiu topo vizat OCPI:
- Asistenta tehnica aferenta documentatiei tehnice realizate pe toata perioada de implementare a proiectului Constructii civile si industriale

Sursa de finantare: Programul Operational Regional si bugetul local
Beneficiar: Consiliul Judetean Prahova
 
 


Spital GRAL Medical (contractant unic)
2011

Obiectivele contractului:
Proiectarea unor sectii ale spitalului.

Beneficiar: GRAL Medical
Sursa de finantare: fonduri private